herauszoomen
zoomen auf 100%
aktuelle Zoomstufe
hineinzoomen
NW
N
NO
W O
SW
S
SO
Wibenhagen in Barths Destrict Olden=Willershagen in Barths District och Andershagens Sochn Pantelitz Och Prunsdorff in Barths Destrict Pütnitz Beiershagen Weingdorff Och Stenort in Damgardens Sochn ähr Lahne gods utom all Hoft in Bejevshagen fom Pommern Ampt Barth Pill Berendhagen Barths District Och Pantelitz Sochn Tempel in Barths District och Pantelitz Sochn Arendhagen Barths District och Andershagens Sochn Camitz in Loits Destrict Gruel in Barths Destrict Pantelitz Och Prunsdorff in Barths Destrict Küchenhagen Barths Amptby Sahl Barths Amptsby Schlechtemühl in Barths Destrict Bartelshagen Barths Ampt Neüendorff Barths Ampt Becherwerck Hermanshagen Barths Ampts Peterwerck och Bondeby Sahls Sochn Nien Lübke Och Todenhagen in Barths Destrict, Ampt Neue = Rostock Tribohm in Barths District Plennin in Barths och Loitz Destricter Palmesin olim pallentin Och Zarnow in Barths Destrict Langehanshagen in Barths District Lüdershagen Barths amptsby Giötkenhagen Och Spollershagen in Barths District Nien Lübke Och Todenhagen in Barths Destrict, Ampt Neue = Rostock Wohsen Och Stormesdorff in Barths och Löitz Destricter Palmesin olim pallentin Och Zarnow in Barths Destrict Semblow in Barths District Semblow in Barths District Wohsen Och Stormesdorff in Barths och Löitz Destricter Nien Lübke Och Todenhagen in Barths Destrict, Ampt Neue = Rostock Schlemin Och Ödes Hemanet Lentershagen in Barths Destrict Martenshagen in Barths Destrict Fruendorff in Barths District Wobbelkow in Barths Destrict Löbnitz Och Kindeshagen in Barths District Schlemin Och Ödes Hemanet Lentershagen in Barths Destrict Bissdorff Och Forckenbeck Barths Ampt och Barths Destrict Deschendorff Och in Tribsees District Kawelsdorff in Barths District Bissdorff Och Forckenbeck Barths Ampt och Barths Destrict Kentz uti Barths Ampt Redebass in Barths Ampt Starkow Och Mantzenhagen in Barths Destrict Rawenhorst in Barths Destrict Eichsen in Ampt Barth Och Kordorff olim die Feldtmarck Kurur Deschendorff Och in Tribsees District Kawelsdorff in Barths District Starkow Och Mantzenhagen in Barths Destrict Altenhagen Och Seehagen in Barths District Altenhagen Och Seehagen in Barths District Spikersdoreff Och Barths Ampt Köthenhagen in Lepelow Kirchspiel in Barths Destrict Spikersdoreff Och Barths Ampt Köthenhagen in Lepelow Kirchspiel in Barths Destrict Lepelow Och Neüenhoff in Barths Destrict Lepelow Och Neüenhoff in Barths Destrict Hügelsdorff Och Rönkendorff in Tribbsees Destrict Hügelsdorff Och Rönkendorff in Tribbsees Destrict Bahrenwald Och Weitenhagen Barths Destrict Zattel Och Schefteriel Stubbenhagen in Barths Ampt Flemendorff in Barths Ampt Carnin in Barths Destrict Bahrenwald Och Weitenhagen Barths Destrict Katzenow Werder in Tribbsees Destrict Och Dolgen in Ampt Franborg Drechow in Löitz District Och Krakow in Tribbsees Ampt Arbshagen Och Grosse Koretzhagen Barths Destrict in Barths Ampt Arbshagen Och Grosse Koretzhagen Barths Destrict in Barths Ampt Velgast uti Barths Ampt Obelitz Och Gössdihn in Ampt Fransborg Barths Destrict Drechow in Löitz District Och Krakow in Tribbsees Ampt Techlin in Löitz District och Pantelitz Sochn Katzenow Werder in Tribbsees Destrict Och Dolgen in Ampt Franborg Katzenow Werder in Tribbsees Destrict Och Dolgen in Ampt Franborg Zettelvitz Poggelitz Och Rekentyn in Loitz Destrict och inTribbesees Destrict Siemersdorff in Tribbesees Ampt och Sochn Wolffeshagen in Ampt Franborg Müggenhahl Milgenhagen Och Stensfelde in Ampt Fransborg Müggenhahl Milgenhagen Och Stensfelde in Ampt Fransborg Wustenhagen in Niepars Sochn och Barths Ampt Bussin in Barths Ampt Zettelvitz Poggelitz Och Rekentyn in Loitz Destrict och inTribbesees Destrict Zettelvitz Poggelitz Och Rekentyn in Loitz Destrict och inTribbesees Destrict Neümöhl Grantzyn Och Wulfsdorff in Ampt Fransborg Martensdorff in Barths District Kummerow in Niepars Sochn och Barths Ampt Mützow in Niepars Sochn Lendershagen in Ampt Fransborg Endien in Ampt Fransborg Papenhagen in Ampt Fransborg Müggenhahl Milgenhagen Och Stensfelde in Ampt Fransborg Obelitz Och Gössdihn in Ampt Fransborg Barths Destrict Stremlaw in Löitz District och Tribbesees Sochn Grimmersdorff in Ampt Fransborg Neümöhl Grantzyn Och Wulfsdorff in Ampt Fransborg Bouhoff Fransborg Och Garthoff Ampt Fransborg sampt Fransborger Wald Hohen=Barnekow in Löitz Destrict Och Lütken=Barnekow in Ampt Frantzborg Bouhoff Fransborg Och Garthoff Ampt Fransborg sampt Fransborger Wald Richtenberg Och Zandershagen in Ampt Fransborg Richtenberg Och Zandershagen in Ampt Fransborg Bouhoff Fransborg Och Garthoff Ampt Fransborg sampt Fransborger Wald Vorland in Ampt Fransborg Neümöhl Grantzyn Och Wulfsdorff in Ampt Fransborg Eckholtz Och Bookholtz in Ampt Fransborg Eckholtz Och Bookholtz in Ampt Fransborg Hohen=Barnekow in Löitz Destrict Och Lütken=Barnekow in Ampt Frantzborg Eckholtz Och Bookholtz in Ampt Fransborg Splitzdorff in Ampt Fransborg Jacobsdorff Och Beertie in Frantzborg Ampt Jacobsdorff Och Beertie in Frantzborg Ampt Niepars Och Zantzebur in Barths District